HPV-vaccin

HPV-vaccinet är det säkraste sättet att skydda sig mot de cancerförstadier och cancertyper som orsakas av papillomvirus. Vaccinet gör att kroppen bekämpar papillomvirus och är effektivast om det ges när man är ung. Då kan kroppen bäst skapa antikroppar och man har sannolikt ännu inte fått smittan.

Om vaccinet ges i tid skyddar det mot infektion. Vaccinet botar inte en infektion man redan har fått, men kan ändå till viss del skydda mot senare infektioner.

HPV-vaccinet har redan använts länge och har konstaterats vara säkert. Närmare 100 miljoner ungdomar i hela världen har vaccinerats. I Finland har vaccinet ingått i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor sedan 2013. 

Vaccinet erbjuds avgiftsfritt flickor i årskurs fem inom skolhälsovården. Vaccinationsserien består av två doser, varav den andra ges i årskurs sex.

Vaccinationen av flickor förhindrar ungefär 150 fall av cancer hos kvinnor och cirka 60 fall av cancer hos män per år. Dessutom skyddar vaccinationerna tusentals människor mot olägenheter med anknytning till uppföljning av cellförändringar orsakade av papillomvirus och behandling av cancerförstadier.

Social och hälsovårdsministeriet har beslutat att HPV-vaccin tas med som en del av vaccinationsprogrammet även för pojkar. På det sättet kan man ännu effektivare  förhindra cancer hos såväl kvinnor som män.

Fördelar med vaccinet

  • Tiotusentals människor undgår cellförändringar som orsakas av papillomviruset och kräver uppföljning.
  • Tusentals människor undgår cancerförstadier som orsakas av papillomviruset och måste avlägsnas kirurgiskt
  • Hundratals kvinnor och män undgår att insjukna i cancer orsakad av papillomvirus och därmed även operationer samt strålbehandlingar och behandlingar med cellgifter.
  • Färre människor än i nuläget dör i cancertyper orsakade av papillomvirus.
  • Samtidigt förskonas en stor grupp människor från den oro, rädsla, sorg och de svårigheter i vardagen som kan följa efter en papillomvirusinfektion.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan HPV-vaccinet också ha biverkningar. Alla drabbas dock inte av sådana. Typiska biverkningar är till exempel värk och rodnad på injektionsstället samt huvudvärk. Allvarligare biverkningar, som kraftiga allergiska reaktioner, är väldigt ovanliga.

Broschyr om biverkningar


Mer information

Då HPV-vaccinet blir aktuellt, lönar det sig att kontakta skolhälsovårdaren för mer information.

Det finns också tillförlitlig information om HPV-vaccinationer på THL:s webbplats

Litteratur om HPV-vaccinationer (THL:s webbplats om vaccinationer)