HPV-vaccin, vaccin, HPV, papillomvirus, skyddar mot cancer, livmodershalsen, nationella vaccinationsprogram, livmoderhalscancer

HPV-vaccinet skyddar mot många cancerformer som orsakas av papillomviruset

infograafi sve

HPV är en förkortning av Human Papilloma Virus, på svenska humant papillomvirus.

En del av de cancerformer som orsakas av papillomvirus är sådana som inte kan upptäckas i tid. Och även om förstadiet till cancer upptäcks i tid så förknippas behandlingen med risker. Därför är vaccinering i god tid före smittan det bästa sättet att förhindra insjuknande.

HPV-vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuds flickor i årskurs fem inom skolhälsovården. Vaccinationsserien består av två doser. 

HPV-vaccin också för pojkar
Social och hälsovårdsministeriet har beslutat att HPV-vaccin tas med som en del av vaccinationsprogrammet även för pojkar. Vaccinationerna startar tidigast hösten 2020.

Hur smittar papillomvirus och vad leder smittan till? >>