HPV, HPV-infektion, papillomvirus

HPV ELLER PAPILLOMVIRUS

Det finns omkring 100 olika typer av kända papillomvirus. Största delen av dem är ofarliga. De kan till exempel orsaka vårtor på händer och fotsulor hos barn.

Ungefär 40 olika typer av HPV kan förekomma i könsorganen, och nästan hälften av dem kan orsaka cancer där. Det är vanligen två olika typer av HPV som orsakar cancer, och det är just dessa två som förebyggs genom vaccination.

Papillomvirus orsakar också vårtliknande utslag på könsorganen som kallas kondylom. Kondylom utvecklas inte till cancer.

HPV-infektion är vanligt

HPV smittar via huden och slemhinnorna, i allmänhet vid samlag. HPV-infektion är mycket vanligt; åtta av tio människor får en HPV-infektion i könsorganet någon gång i livet. Var tredje kvinna i drygt 20-årsålder bär just nu på en HPV-smitta.

Största delen av infektionerna går över av sig själv inom ett år. Hos nio av tio personer går infektionen över inom två år. En del av infektionerna blir dock långvariga och kan leda till cancer i livmoderhalsen.

HPV-infektioner är vanliga också hos pojkar. Om flickor vaccineras minskar det också fallen av smitta hos pojkar. I framtiden är det tänkbart att också pojkarna kommer att omfattas av vaccinationsprogrammet.

Det är svårt att undvika en HPV-infektion

Inte ens användning av kondom kan helt förhindra en HPV-infektion i underlivet, eftersom viruset också smittar via huden runtomkring könsorganen. Kondom skyddar inte mot HPV-smitta lika bra som mot andra sjukdomar som smittar vid sex. Användning av kondom uppskattas förhindra smitta i ungefär sju fall av tio. God hygien förhindrar inte en HPV-infektion. Vaccin är det bästa sättet att skydda sig mot smitta.

Kan en HPV-infektion behandlas?

Det finns ingen behandling för symtomfria HPV-infektioner. Däremot kan förstadier till cancer behandlas så att de avlägsnas. Om kondylom ger upphov till problem, behandlas det med receptbelagda läkemedel som fås på apoteket. 

Läs mer om papillomvirus (Väestöliitto) (på finska)