FRÅGOR OCH SVAR

Varför måste man ta två vaccindoser, räcker det inte med en?

Den första dosen gör att kroppens försvarssystem vaknar upp, identifierar papillomvirusen och börjar motarbeta dem. Den andra  vaccindosen ger en förstärkning och skapar ett långvarigt skydd mot smitta. 

Varför erbjuds vaccinet endast flickor?

Livmoderhalscancer är den vanligaste formen av cancer som papillomviruset orsakar. Därför fokuserar vi nu på att bekämpa den. I framtiden är det tänkbart att också pojkarna kommer att vara med i vaccinationsprogrammet, eftersom vaccination av pojkar också skyddar flickor mot HPV-smitta. Dessutom förekommer cancer som orsakas av papillomvirus också hos män.

Vad kan en papillomvirusinfektion ge upphov till hos pojkar?

På samma sätt som hos flickor orsakar papillomvirus kondylom också hos pojkar. Om HPV-infektionen blir långvarig, kan den hos män ge upphov till cancer i penis, munnen, svalget eller analöppningen.

Varför vaccineras endast 11-12 -åriga flickor och inte äldre flickor?

Det är viktigt att låta sig vaccineras i den ålder då man ännu inte hunnit smittas av papillomvirus. Därför vaccinet erbjudas endast flickor i sexan. Vaccinets effekt är också bäst hos unga flickor.

Kan man ha smittats av papillomvirus, fastän man inte har haft samlag?

Viruset smittar via könsorganens hud och slemhinnor. Vanligen smittar viruset vid samlag, men det kan också smitta utan ett egentligt samlag.

Kan man bli smittad av papillomvirus genom att kyssas?

Papillomvirus kan smitta när man kysser någon, men sannolikt är det inte.

Kan man förhindra papillomvirussmitta genom att använda kondom?

Användning av kondom ger inte ett fullständigt skydd mot papillomvirussmitta, eftersom viruset också smittar via de hudområden som kondomen inte täcker. Användning av kondom förhindrar papillomvirussmitta i uppskattningsvis sju av tio fall.

Kan papillomvirus smitta till barnet vid födseln?

Ja, det kan det. I allmänhet försvinner viruset hos nyfödda av sig självt och påträffas sällan efter två års ålder.

Kan livmoderhalscancer uppkomma av någon annan orsak än av papillomvirus?

Livmoderhalscancer uppkommer inte utan en papillomvirussmitta.

Uppkommer livmoderhalscancer lättare hos en del människor än hos andra?

Risken för livmoderhalscancer ökar bland annat till följd av rökning, ständigt byte av sexpartner och klamydiainfektioner. Ett flertal sexpartner ökar risken för att smittas av papillomvirus.

Skyddar vaccinet mot andra sjukdomar som smittar vid sex?

Nej. Vaccinet skyddar endast mot papillomvirus.

Kan jag ta vaccinet, fastän jag inte längre är oskuld?

Det går bra att ta vaccinet, fastän du redan har börjat ditt sexliv. Det är möjligt att du ännu inte hunnit smittas av papillomvirus, till exempel i sådana fall där vardera partnern har sin första sexpartner. I det fallet är vaccinet till full nytta.

I allmänhet smittas ungefär hälften av alla unga inom tre år efter att de inlett sitt sexliv. Om du redan har smittats, kan vaccinet skydda mot senare smitta. Vaccinet kan dock inte längre ge full nytta.

Kan det vara skadligt att låta vaccinera sig, om man redan har fått HPV-smitta?

Vaccinet är inte till skada, även om man redan har hunnit bli smittad.

Har vaccinet undersökts tillräckligt?

Innan vaccinet kom ut till försäljning vaccinerades cirka 16 000 unga kvinnor. De vaccinerade övervakades under fyra år i syfte att upptäcka eventuella allvarliga biverkningar. Allvarliga symtom hos de vaccinerade jämfördes med allvarliga symtom hos andra jämnåriga kvinnor som inte vaccinerats med Cervarix. Inga skillnader konstaterades mellan grupperna.

Tiotals miljoner doser av vaccinet har använts världen över.  I Finland har 100 000 flickor fått tre doser av HPV-vaccin till slutet av år 2014. Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar.

Kan vaccinet ge papillomvirussmitta?

Nej, det kan det inte. Vaccinet innehåller inte levande sjukdomsalstrare, så det kan inte orsaka virusinfektion.

Förebygger vaccinet kondylom?

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds vaccinet Cervarix som inte skyddar mot kondylom. På apoteket kan du på recept köpa vaccinet Gardasil som också förebygger kondylom.

Varför innehåller vaccinationsprogrammet ett vaccin som inte skyddar mot kondylom?

HPV-vaccinet har ursprungligen tagits med i programmet för att förebygga livmoderhalscancer som är en allvarlig sjukdom. Vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet väljs ut genom konkurrensutsättning. Det var Cervarix som vann konkurrensutsättningen och vaccinets effekt mot livmoderhalscancer är något bättre än hos Gardasil.

Påverkar vaccinet min utveckling till kvinna?

Vaccinet har ingen inverkan på hormonernas funktion, tillväxten eller utvecklingen.

Kan vaccinet orsaka barnlöshet?

Nej, det kan det inte. Däremot leder livmoderhalscancer ofta till att livmodern måste tas bort, vilket betyder att man inte längre kan få barn.

Kan HPV-vaccinet orsaka narkolepsi?

Utgående från nuvarande erfarenheter kan vaccinet inte orsaka narkolepsi. Miljoner doser av vaccin har använts i länder där man kunnat övervaka förekomsten av narkolepsi. Narkolepsi har inte observerats i större utsträckning hos vaccinerade än hos ovaccinerade.

Kan jag få vaccinet på något annat ställe än i skolan?

Skolhälsovårdaren ger information om var du kan få vaccinet. Din egen hemkommun ansvarar för att vaccination ordnas.

Måste jag gå på HPV-test före vaccinationen?

Nej. HPV-tester rekommenderas först från och med 35 års ålder. Vaccinet är inte till skada, även om du redan har hunnit bli smittad.

Måste jag gå på papa-screeningar, fastän jag fått HPV-vaccinet?

Ja. Vaccinet skyddar inte mot alla HPV-infektioner och därför är det fortfarande viktigt att gå på screening. Man behöver dock inte gå på screening så ofta som nu. Du får anvisningar om screeningarna när du uppnår den ålder då screeningarna börjar.